SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
584,00 INR

INE044A01036 · +15 min
1 týžden
+1,64 %
1 mesiac
+14,14 %
Tento rok do dna
+34,47 %
1 rok
+35,77 %
3 roky
+2,25 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.