LINDE |
405.00 EUR

IE00BZ12WP82 · Indikácia · 12.07.2024 22:05:04
1 týžden
+1,30 %
1 mesiac
+0,35 %
Tento rok do dna
+8,81 %
1 rok
+20,72 %
3 roky
+63,24 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.