ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF
19,74

HK2823028546 · +15 min
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+2,76 %
1 mesiac
+3,08 %
Tento rok do dna
+28,90 %
1 rok
+28,73 %
3 roky
+31,30 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.