FTSE MIB INDEX
32.655,00

GB00BNNLHW18 · Indikácia · 29.02.2024 19:52:51
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+0,77 %
1 mesiac
+8,00 %
Tento rok do dna
+7,13 %
1 rok
+18,61 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.