VODAFONE GROUP |
70,85 GBp

GB00BH4HKS39 · Indikácia · 12.07.2024 21:59:58
1 týžden
+0,77 %
1 mesiac
+2,11 %
Tento rok do dna
+2,50 %
1 rok
-3,43 %
3 roky
-41,89 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.