GBP WO4 UK Stk Autocall Mar16 - Cert Ex
- GBp

GB00B6HZ5821 · +15 min

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.