WEIR GROUP
1.906,52 GBp

GB0009465807 · Indikácia · 29.09.2023 21:57:13
1 týžden
-0,80 %
1 mesiac
+4,01 %
Tento rok do dna
+13,16 %
1 rok
+34,21 %
3 roky
+54,44 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.