WEIR GROUP
1.750,60 GBp

GB0009465807 · Indikácia · 24.03.2023 21:57:02
1 týžden
+1,61 %
1 mesiac
-6,07 %
Tento rok do dna
+3,91 %
1 rok
-1,95 %
3 roky
+129,50 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.