DASSAULT SYSTEMES
42,68 EUR

FR0014003TT8 · Indikácia · 01.03.2024 22:00:00
1 týžden
-1.53 %
1 mesiac
-1.44 %
Tento rok do dna
-3.52 %
1 rok
+18.07 %
3 roky
-75.21 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.