DASSAULT SYSTÈMES |
38,63 EUR +1,34 %

FR0014003TT8 · Indikácia · 18:58:19
Otvorit38,27
Vysoký38,50
Nízký 38,50
Konecná / úzavierková cena38,12
1 týžden
-1,01 %
1 mesiac
-7,14 %
Tento rok do dna
-12,73 %
1 rok
+2,95 %
3 roky
-80,19 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.