GETLINK |
16,00 EUR -0,48 %

FR0010533075 · Indikácia · 13:11:16
Otvorit16,10
Vysoký16,10
Nízký 15,93
Konecná / úzavierková cena16,08
1 týžden
+0,88 %
1 mesiac
+3,23 %
Tento rok do dna
-3,41 %
1 rok
+0,79 %
3 roky
+18,74 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.