CAPGEMINI |
193,98 EUR

FR0000125338 · Indikácia · 19.07.2024 21:59:56
1 týžden
+1,16 %
1 mesiac
+6,06 %
Tento rok do dna
+2,77 %
1 rok
+9,04 %
3 roky
+18,10 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.