ACCOR |
39,37 EUR

FR0000120404 · Indikácia · 12.07.2024 21:59:36
1 týžden
+1,33 %
1 mesiac
+0,66 %
Tento rok do dna
+13,79 %
1 rok
+15,49 %
3 roky
+28,22 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.