TOTALENERGIES |
68,77 EUR +1,54 %

FR0000120271 · Indikácia · 18:49:48
Otvorit68,23
Vysoký69,25
Nízký 68,23
Konecná / úzavierková cena67,73
1 týžden
+2,92 %
1 mesiac
+13,44 %
Tento rok do dna
+11,69 %
1 rok
+17,83 %
3 roky
+82,11 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.