EUR/AUD |
1,6585 AUD +0,68 %

EU0009654748 · Indikácia · 19:34:12
Otvorit1.6518
Vysoký1.6618
Nízký 1.6515
Konecná / úzavierková cena1.6473
1 týžden
+0.80 %
1 mesiac
+0.22 %
Tento rok do dna
+2.33 %
1 rok
+1.82 %
3 roky
+7.30 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.