REDEIA
15,20 EUR -1,14 %

ES0173093024 · Indikácia · 19:55:52
Otvorit15,27
Vysoký15,54
Nízký 15,14
Konecná / úzavierková cena15,37
1 týžden
+1,27 %
1 mesiac
+2,51 %
Tento rok do dna
-8,49 %
1 rok
-12,17 %
3 roky
-9,88 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.