REDEIA
14,84 EUR

ES0173093024 · Indikácia · 22.09.2023 21:59:07
1 týžden
-3,62 %
1 mesiac
+2,05 %
Tento rok do dna
-10,61 %
1 rok
-12,49 %
3 roky
-7,02 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.