GRIFOLS
9,07 EUR

ES0171996087 · Indikácia · 01.03.2024 21:59:49
1 týžden
-20,83 %
1 mesiac
-9,90 %
Tento rok do dna
-41,56 %
1 rok
-21,79 %
3 roky
-57,62 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.