GRIFOLS
12,25 EUR

ES0171996087 · Indikácia · 29.09.2023 21:59:54
1 týžden
-0,79 %
1 mesiac
-3,88 %
Tento rok do dna
+9,01 %
1 rok
+38,56 %
3 roky
-49,81 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.