GRIFOLS |
9,58 EUR +2,34 %

ES0171996087 · Indikácia · 18:15:06
Otvorit9,35
Vysoký9,67
Nízký 9,31
Konecná / úzavierková cena9,36
1 týžden
-4,31 %
1 mesiac
+12,65 %
Tento rok do dna
-38,95 %
1 rok
-16,50 %
3 roky
-58,60 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.