ZELTIA
32,10 EUR -0,47 %

ES0169501022 · Indikácia · 14:07:17
Otvorit32,24
Vysoký32,64
Nízký 31,66
Konecná / úzavierková cena32,25
1 týžden
+1,04 %
1 mesiac
-9,54 %
Tento rok do dna
-51,33 %
1 rok
-40,75 %
3 roky
-71,17 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.