ZELTIA
34,47 EUR

ES0169501022 · Indikácia · 26.05.2023 21:59:52
1 týžden
-2,74 %
1 mesiac
-15,80 %
Tento rok do dna
-47,82 %
1 rok
-51,13 %
3 roky
+484,73 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.