ZELTIA
45,41 EUR -1,45 %

ES0169501022 · Indikácia · 10:20:14
Otvorit46,13
Vysoký46,46
Nízký 45,37
Konecná / úzavierková cena46,08
1 týžden
-1,36 %
1 mesiac
-19,53 %
Tento rok do dna
-30,76 %
1 rok
-30,19 %
3 roky
+1136,22 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.