ACERINOX |
9,46 EUR

ES0132105018 · Indikácia · 19.07.2024 21:59:59
1 týžden
-5,59 %
1 mesiac
-4,86 %
Tento rok do dna
-11,86 %
1 rok
-4,30 %
3 roky
-6,75 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.