ENAGAS
15,64 EUR

ES0130960018 · Indikácia · 29.09.2023 21:59:59
1 týžden
-2,72 %
1 mesiac
-0,35 %
Tento rok do dna
-2,20 %
1 rok
-2,81 %
3 roky
-22,55 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.