ACCIONA |
115,35 EUR +1,72 %

ES0125220311 · Indikácia · 15:52:47
Otvorit113,20
Vysoký115,80
Nízký 112,05
Konecná / úzavierková cena113,40
1 týžden
+1,23 %
1 mesiac
+2,08 %
Tento rok do dna
-13,59 %
1 rok
-17,10 %
3 roky
-8,74 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.