INDRA SISTEMAS
13,94 EUR

ES0118594417 · Indikácia · 22.09.2023 22:00:00
1 týžden
-1,48 %
1 mesiac
+6,09 %
Tento rok do dna
+29,09 %
1 rok
+74,24 %
3 roky
+124,13 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.