GAS NATURAL
25,93 EUR

ES0116870314 · Indikácia · 29.09.2023 21:59:34
1 týžden
-2,99 %
1 mesiac
-3,78 %
Tento rok do dna
+4,77 %
1 rok
+8,61 %
3 roky
+50,58 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.