BAYER
47,58 EUR

DE000BAY0017 · Indikácia · 22.09.2023 21:59:07
1 týžden
-3,78 %
1 mesiac
-5,34 %
Tento rok do dna
-4,07 %
1 rok
-8,19 %
3 roky
-11,66 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.