DEKA TELEMEDIEN TF
85,60 EUR +2,91 %

DE0009771923 · Indikácia · 10:11:29
Otvorit84,58
Vysoký86,09
Nízký 84,56
Konecná / úzavierková cena83,18
1 týžden
+3,78 %
1 mesiac
+2,32 %
Tento rok do dna
+8,76 %
1 rok
-10,13 %
3 roky
+15,85 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.