WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE
16,42 EUR -1,20 %

DE0008051004 · Indikácia · 21:48:11
Otvorit16,52
Vysoký16,77
Nízký 7,91
Konecná / úzavierková cena16,62
1 týžden
-3,64 %
1 mesiac
-3,86 %
Tento rok do dna
+4,45 %
1 rok
-8,68 %
3 roky
+32,21 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.