HEIDELBERGER DRUCK
1,68 EUR

DE0007314007 · Indikácia · 26.05.2023 21:59:55
1 týžden
-5,06 %
1 mesiac
-4,03 %
Tento rok do dna
+9,76 %
1 rok
-10,47 %
3 roky
+182,67 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.