HEIDELBERGER DRUCK
1,07 EUR +0,42 %

DE0007314007 · Indikácia · 21:58:34
Otvorit1,06
Vysoký1,07
Nízký 1,07
Konecná / úzavierková cena1,06
1 týžden
+6,32 %
1 mesiac
-4,43 %
Tento rok do dna
-11,85 %
1 rok
-37,43 %
3 roky
-11,26 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.