SAP
173,48 EUR

DE0007164600 · Indikácia · 01.03.2024 22:00:00
1 týžden
+1,95 %
1 mesiac
+6,80 %
Tento rok do dna
+26,54 %
1 rok
+63,05 %
3 roky
+67,84 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.