PUMA |
45,22 EUR

DE0006969603 · Indikácia · 14.06.2024 21:59:11
1 týžden
-4,30 %
1 mesiac
-13,04 %
Tento rok do dna
-10,42 %
1 rok
-12,53 %
3 roky
-51,36 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.