NEMETSCHEK |
90,80 EUR +2,48 %

DE0006452907 · Indikácia · 15:15:12
Otvorit88,58
Vysoký90,15
Nízký 90,05
Konecná / úzavierková cena88,60
1 týžden
+6,84 %
1 mesiac
+14,04 %
Tento rok do dna
+17,57 %
1 rok
+27,36 %
3 roky
+58,64 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.