UBS
17,26 CHF -3,55 %

CH0244767585 · +15 min
Otvorit17,90
Vysoký17,90
Nízký 16,40
Konecná / úzavierková cena17,90
1 týžden
+0,88 %
1 mesiac
-14,00 %
Tento rok do dna
+0,32 %
1 rok
-2,84 %
3 roky
+96,90 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.