UBS
18,29 CHF

CH0244767585 · +15 min
1 týžden
+1,16 %
1 mesiac
+4,81 %
Tento rok do dna
+2,72 %
1 rok
+6,18 %
3 roky
+65,30 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.