SWISS RE
91,00 CHF

CH0126881561 · +15 min
1 týžden
+1,11 %
1 mesiac
-6,28 %
Tento rok do dna
+3,53 %
1 rok
+5,35 %
3 roky
+43,76 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.