TE CONNECTIVITY
118.16 USD

CH0102993182 · +15 min
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+1,19 %
1 mesiac
+2,42 %
Tento rok do dna
+22,45 %
1 rok
+23,74 %
3 roky
+24,30 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.