GAM Holding AG
0,53 CHF

CH0102659627 · +15 min
1 týžden
-9,95 %
1 mesiac
-22,74 %
Tento rok do dna
-44,44 %
1 rok
-49,90 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.