GAM Holding AG
0,57 CHF

CH0102659627 · +15 min
1 týžden
-6,56 %
1 mesiac
-21,38 %
Tento rok do dna
-39,68 %
1 rok
-39,36 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.