CHUBB |
150,89 USD

CH0044328745 · +15 min
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+0,43 %
1 mesiac
-0,43 %
Tento rok do dna
-3,28 %
1 rok
-3,16 %
3 roky
+3,18 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.