SONOVA
215,00 CHF

CH0012549785 · +15 min
1 týžden
-4,66 %
1 mesiac
-8,55 %
Tento rok do dna
-3,63 %
1 rok
-2,14 %
3 roky
+3,81 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.