SONOVA
251,50 CHF

CH0012549785 · +15 min
1 týžden
+2,13 %
1 mesiac
+5,23 %
Tento rok do dna
+12,78 %
1 rok
-29,94 %
3 roky
+105,06 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.