ROCHE HOLDING |
279,45 CHF +0,41 %

CH0012032048 · +15 min
Otvorit0,00
Vysoký279,80
Nízký 278,20
Konecná / úzavierková cena278,30
1 týžden
+8,10 %
1 mesiac
+10,62 %
Tento rok do dna
+14,38 %
1 rok
+1,84 %
3 roky
-18,48 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.