SMI
10.803,00 +0,17 %

CH0009980894 · Indikácia · 19:59:59
Otvorit10.851,10
Vysoký10.912,90
Nízký 10.800,40
Konecná / úzavierková cena10.785,10
1 týžden
+0,08 %
1 mesiac
-2,82 %
Tento rok do dna
-1,21 %
1 rok
-11,15 %
3 roky
+20,08 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.