SMI® |
12.257,20 -0,37 %

CH0009980894 · Indikácia · 19:59:22
Otvorit12.306,40
Vysoký12.345,50
Nízký 12.245,90
Konecná / úzavierková cena12.302,80
1 týžden
-0,09 %
1 mesiac
+1,92 %
Tento rok do dna
+10,44 %
1 rok
+9,32 %
3 roky
+1,07 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.