SMI
11.505,90

CH0009980894 · Indikácia · 01.03.2024 19:59:20
1 týžden
+0,16 %
1 mesiac
+2,69 %
Tento rok do dna
+3,67 %
1 rok
+4,18 %
3 roky
+7,47 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.