SMI® |
12.020,90 -0,58 %

CH0009980894 · Indikácia · 19:59:52
Otvorit12.104,10
Vysoký12.116,30
Nízký 11.984,20
Konecná / úzavierková cena12.091,30
1 týžden
-1,95 %
1 mesiac
+1,98 %
Tento rok do dna
+8,31 %
1 rok
+6,58 %
3 roky
+1,33 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.