SWISSCOM |
531,50 CHF +0,14 %

CH0008742519 · +15 min
Otvorit530,75
Vysoký533,00
Nízký 528,00
Konecná / úzavierková cena530,75
1 týžden
+0,86 %
1 mesiac
+6,49 %
Tento rok do dna
+3,52 %
1 rok
-4,13 %
3 roky
-1,64 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.