EMBRAER
8,61 BRL

BREMBRACNOR4 · +15 min
1 týžden
+0,64 %
1 mesiac
+6,36 %
Tento rok do dna
-56,41 %
1 rok
-56,33 %
3 roky
-57,21 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.