BPOST
3,64 EUR

BE0974268972 · Indikácia · 01.03.2024 21:58:36
1 týžden
+3,14 %
1 mesiac
-4,01 %
Tento rok do dna
-22,16 %
1 rok
-27,86 %
3 roky
-60,97 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.