BPOST
4,43 EUR

BE0974268972 · Indikácia · 22.09.2023 21:57:57
1 týžden
-7,18 %
1 mesiac
-0,63 %
Tento rok do dna
-10,74 %
1 rok
-20,93 %
3 roky
-48,31 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.