ORANGE BELGIUM |
14,73 EUR

BE0003735496 · Indikácia · 14.06.2024 21:59:25
1 týžden
+0,41 %
1 mesiac
+4,99 %
Tento rok do dna
+9,19 %
1 rok
+3,08 %
3 roky
-26,52 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.