MOBISTAR
13,74 EUR

BE0003735496 · Indikácia · 22.09.2023 21:59:02
1 týžden
+3,31 %
1 mesiac
+2,31 %
Tento rok do dna
-20,44 %
1 rok
-22,11 %
3 roky
-3,10 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.