MOBISTAR
13,44 EUR

BE0003735496 · Indikácia · 01.12.2023 21:59:43
1 týžden
-3,38 %
1 mesiac
-1,54 %
Tento rok do dna
-22,18 %
1 rok
-20,94 %
3 roky
-16,31 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.