KINGSGATE
1,24 AUD -1,92 %

AU000000KCN1 · Indikácia · 12:57:08
Otvorit1,25
Vysoký1,25
Nízký 1,23
Konecná / úzavierková cena1,26
1 týžden
-3,22 %
1 mesiac
-10,68 %
Tento rok do dna
-27,34 %
1 rok
-18,59 %
3 roky
+203,34 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.