ATX
3.140,03

AT0000999982 · Indikácia · 22.09.2023 20:00:00
1 týžden
-1,34 %
1 mesiac
+0,05 %
Tento rok do dna
-0,62 %
1 rok
+10,83 %
3 roky
+47,40 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.