ATX
3.137,58 +0,32 %

AT0000999982 · Indikácia · 18:38:17
Otvorit3.138,00
Vysoký3.148,34
Nízký 3.116,63
Konecná / úzavierková cena3.127,62
1 týžden
+3,14 %
1 mesiac
-2,45 %
Tento rok do dna
-0,68 %
1 rok
-6,63 %
3 roky
+26,28 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.