ATX
3.038,02

AT0000999982 · Indikácia · 24.03.2023 22:05:04
1 týžden
-2,77 %
1 mesiac
-12,09 %
Tento rok do dna
-3,85 %
1 rok
-6,66 %
3 roky
+49,34 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.