UNIQA VERSICHERUNG |
7,98 EUR

AT0000821103 · Indikácia · 19.07.2024 21:59:56
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
-0,93 %
1 mesiac
+3,71 %
Tento rok do dna
+6,90 %
1 rok
+8,21 %
3 roky
+12,32 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.