LENZING |
33,30 EUR +0,60 %

AT0000644505 · Indikácia · 17:29:07
Otvorit33,13
Vysoký33,55
Nízký 32,88
Konecná / úzavierková cena33,10
1 týžden
+2,45 %
1 mesiac
-2,20 %
Tento rok do dna
-6,05 %
1 rok
-25,28 %
3 roky
-67,57 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.