EURIBOR 1M
2,90

+15 min
1 týžden
+9,59 %
1 mesiac
+19,47 %
Tento rok do dna
+39,72 %
1 rok
-636,41 %
3 roky
-735,01 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.