BNP PARIBAS MULTI ASSET DIVERSIFIED EUR INDEX
1.604,50

+15 min
1 týžden
+1,10 %
1 mesiac
+1,44 %
Tento rok do dna
+3,35 %
1 rok
+2,69 %
3 roky
+5,32 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.