BNP PARIBAS MULTI ASSET DIVERSIFIED EUR INDEX |
1.604,50

+15 min
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+1,10 %
1 mesiac
+1,44 %
Tento rok do dna
+3,35 %
1 rok
+2,69 %
3 roky
+5,32 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.