Imprint

Name of the company publishing the Website: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Registered with the Trade and Companies Register of Paris under the number 394 895 833

Share capital: € 323,753,355.00

Head office: 1,rue Laffitte, 75009 Paris

Supervisory Authority: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Tax register number: FR30394895833

LEI Code: 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48

Legal Representative and Director of Publication: Monsieur Jacques Vigner

Hosting of the Website: adesso SE, Adessoplatz 1, 44269 Dortmund (www.adesso.de)

Riešenie sťažností

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking zaviedla zásady riešenia sťažností a rýchleho vybavovania akýchkoľvek sťažností zo strany klienta.

Ak ste nespokojný s akoukoľvek službou, ktorá Vám bola poskytnutá, žiadame Vás, aby ste sa najprv obrátili na kontaktnú osobu alebo manažérom, ktorého poznáte. V prípade, že nie ste spokojný s tým, ako Váš problém rieši príslušná kontaktná osoba, prosím, obráťte sa na nás písomne na túto adresu:

BNP Paribas Arbitrage SNC
1 Rue Laffitte
Paríž, 75009 Francúzsko

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.