WHEAT
616,13 USc

+15 Min
1 tydzien
-2,45 %
1 miesiac
+6,37 %
Obecny rok
+10,27 %
1 rok
+10,99 %
3 lata
+44,38 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.