NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL DEC.15
- USD

USINOTHCLZ15 ·

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.