S&P Bank
311,06

USEXTIDX9977 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,53 %
1 miesiac
+6,66 %
Obecny rok
-18,17 %
1 rok
-17,89 %
3 lata
-8,83 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.